Polityka prywatności

W drodze niniejszego zawiadomienia MLS ELEBE 1992 S.L., zwana dalej LURBEL, z siedzibą przy POL. IND. EL PLA, CARRER DELS DIABLES, 34, w ONTINYENT, kod pocztowy 46870, nr CIF B-46.481.644, właściciel portalu internetowego www.lurbel.net, informuje swoich klientów oraz użytkowników Strony Internetowej i systemu rezerwacji o swojej Polityce ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą organiczną nr 15/99 z dnia 13 grudnia.
Wypełniając jeden z naszych formularzy i akceptując naszą politykę dotyczącą danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę i udzielają LURBEL zezwolenia na wykorzystywanie i przetwarzanie dostarczonych danych dla celów określonych w formularzu, w tym:
Umożliwianie komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem.
Umożliwianie udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania w sekcji „Kontakt”, jak również wysyłanie Państwu informacji o LURBEL.

Zezwolenie na wysyłanie naszego newslettera na Państwa adres e-mail.
Zgodnie z przepisami ustawy Industrias LURBEL nie przekaże danych osobowych, ani w części, ani w całości, żadnemu przedsiębiorstwu lub żadnej organizacji, a także nie będzie wykorzystywał ich w celach innych niż wymienione w akapicie powyżej.
LURBEL gwarantuje, że będzie posługiwał się danymi osobowymi w sposób poufny, zaś serwer, na którym dane te są zgromadzone, objęty jest środkami bezpieczeństwa określonymi w hiszpańskich przepisach dotyczących ochrony danych.
Wysyłając te dane, użytkownik lub klient wyraża zgodę na to, aby stały się one częścią zbioru danych, którego celem jest przesyłanie wiadomości o charakterze handlowym lub informacyjnym.
Właściciel danych ma prawo do dostępu do danych, ich poprawy i anulowania oraz sprzeciwu na warunkach i w terminach ustanowionych w prawie organicznym 15/1999, udając się do wyżej wymienionej siedziby przedsiębiorstwa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając swoją prośbę na adres e-mail: lurbel@lurbel.net

UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES
W celu korzystania z naszej Strony Internetowej konieczne jest używanie plików cookies. Plików cookies używa się w celu personalizacji przeglądania strony internetowej przez użytkownika oraz ułatwiania i/lub przeprowadzania procesu zakupu.
Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę, tak aby ostrzegała Państwa przed odbiorem plików cookies oraz aby zapobiec instalowaniu plików cookies na dysku twardym Państwa urządzenia.
Więcej informacji uzyskać można w instrukcjach i pomocy znajdujących się w Państwa przeglądarce.